Šablony hodnocení

Aktualizace podle Lucie Heroudkova

Šablony hodnocení jsou vzory, ze kterých

se pro pracovníky budou vytvářet konkrétní hodnotící formuláře.  

Přehled vytvořených šablon najdete pod odkazem Správa šablon hodnocení v přehledu Hodnocení zaměstnanců (navigační menu HR > Hodnocení zaměstnanců > záložka Hodnocení).

Vytvoření šablony

 1. Klikněte na Přidat šablonu hodnocení.
 2. Zadejte Název (je povinný).
 3. Vyberte Periodu (tzn. kolik měsíců bude hodnocení pokrývat).
 4. Zvolte, zda hodnocení bude obsahovat Cíle (cíle si pak nastavují pracovníci v počáteční fázi hodnocení).
 5. Vyplňte Popis (bude se zobrazovat v záhlaví hodnotícího formuláře), případně Poznámku.
 6. Uložte tlačítkem Přidat šablonu hodnocení.

Přidání otázek do šablony

Do uložené šablony přidejte hodnotící otázky:

 1. Po uložení šablony se zpřístupní záložka pro vložení Otázek. Číslo v kolečku udává počet vložených otázek.
 2. Přejděte do záložky Otázky a klikněte na tlačítko Přidat otázku.

 1. Vyplňte formulář Otázka dle následujících bodů:
 2. Pole Typ udává datový typ odpovědi, tzn. zda odpověď bude text, číslo, výběr z možností atd.

 1. Pořadí určuje, v jakém pořadí se budou otázky zobrazovat.
 2. Zaškrtnuté Viditelné zaměstnanci znamená, že otázku i odpověď pracovník ve svém hodnocení uvidí.
 3. Povinná znamená, že pracovník nebo manažer musí otázku zodpovědět, jinak proces hodnocení nemůže postoupit do dalšího kroku. V hodnocení je potom povinná otázka označena hvězdičkou.
 4. K zodpovězení ve fázi určuje, v jaké fázi hodnotícího procesu se otázka zobrazuje.

 1. Kdo odpovídá definuje, zda na otázku bude odpovídat pracovník nebo nadřízený.

 1. Do pole Otázka zadejte text otázky, případně přidejte Poznámku. Text otázky můžete formátovat pomocí integrovaného textového editoru.

 1. Otázku uložte tlačítkem Uložit.
 2. Všechny uložené otázky se zobrazují v tabulce:

 1. U každé otázky v tabulce najdete tlačítko pro editaci otázky a pro smazání.
 2. Vytvořenou otázku včetně všech atributů můžete zkopírovat pomocí tlačítka Kopírovat v detailu otázky:

Úprava šablony hodnocení

 1. Kliknutím na název šablony ve Správě šablon hodnocení otevřete detail šablony.
 2. Můžete upravovat Základní údaje i Otázky.
 3. Změny uložte tlačítkem Uložit změny.

Kopírování šablony hodnocení

 1. Kliknutím na název šablony ve Správě šablon hodnocení otevřete detail šablony.
 2. Pod tlačítkem Možnosti v pravé horní části šablony vyberte volbu Kopírovat.

                                                                                                                                        

 1. Vyplňte Název kopie a uložte tlačítkem Kopírovat.

 1. Zobrazení se přepne do detailu nově zkopírované šablony, kterou můžete upravovat. Zkopírovány jsou veškeré Základní údaje i Otázky.

Smazání šablony hodnocení

 1. Kliknutím na název šablony ve Správě šablon hodnocení otevřete detail šablony.
 2. Pod tlačítkem Možnosti v pravé horní části šablony vyberte volbu Odstranit.

 1. Ve zobrazeném dialogovém okně potvrďte odstranění.


Pomohli jsme vám?