Nastavení účtu

Aktualizace podle Tým PINYA

Informace o uživatelském účtu jsou dostupné na profilu každého zaměstnance.

Najdete je na všech kartách profilu v pravém horním rohu pod tlačítkem Nastavení účtu.

Zde uvidíte např. uživatelské jméno, úroveň oprávnění atd.

Administrátoři zde mohou tyto údaje editovat a také odeslat uživateli výzvu k přihlášení, případně mu heslo manuálně nastavit. Jak na to naleznete v článcích Výzva k přihlášení a Nastavení hesla administrátorem.

Dále zde naleznete přepínače, kterými můžete pro konkrétního uživatele omezit následující funkce systému:

  1. Přístup do HR systému: Vypnutím tohoto přepínače uživateli znemožníte vstup do systému. Uživatel se do systému nepřihlásí, i když jeho účet je stále aktivní a přístupové údaje jsou stále platné.
    Příklad použití: Při dlouhodobé nepřítomnosti – mateřská a rodičovská dovolená, nemoc atd. Může být spojeno i s vypnutím e-mailových notifikací.
  2. Zobrazit v ORG: Tato funkcionalita se sem pouze přesunula z karty osobních údajů pracovníka. Vypnutí tohoto přepínače způsobí, že se pracovník nezobrazuje v seznamu zaměstnanců a v organizační struktuře firmy. Administrátoři mohou takové uživatele v seznamu zaměstnanců vidět po zaškrtnutí checkboxu Zobrazit včetně skrytých zaměstnanců.
    Příklad použití: Pro externí zaměstnance, sezónní brigádníky atp.
  3. E-mailové notifikace: Přepínač ovlivňuje odesílání veškerých emailových notifikací uživateli. Po vypnutí přestane uživatel dostávat emailové notifikace např. o aktualitách, požadavcích, seznámení s manuály apod. Systém v tomto případě notifikace vůbec nevytváří, nenajdete je tedy ani v Nastavení/Odeslané e-maily.
    Příklad použití: Mateřská a rodičovská dovolená, delší nemoc. Uživatel tak nebude spamován děním ve firmě během dlouhodobé nepřítomnosti.


Pomohli jsme vám?