Příprava dokumentu pro elektronické podepisování

Aktualizace podle Lucie Heroudkova

Aby bylo možno dokument elektronicky podepsat, musí v něm být vloženy podpisové tokeny.

Více o nich najdete v článku Nastavení modulu Elektronické podepisování - kapitola Tokeny.

  1. Vytvořte dokument ve formátu doc nebo docx.
  2. Do dokumentu umístěte potřebné podpisové tokeny do míst, kde mají být elektronické podpisy (na obrázku označeny zeleně). Pole pro umístění podpisu má velikost 21 x 55 mm a podpisový token je v něm umístěný uprostřed, proto se ujistěte, že nad i pod tokenem je dostatek místa pro podpis (cca 2-3 řádky) a že token není u okraje stránky. Nevhodně umístěný token je např. takto:

  1. a) Pokud dokument nebudete používat jako šablonu pro generovanou dokumentaci, uložte ho jako formát pdf. Podle potřeby ho pak nahrajte do karty Dokumenty na profil zaměstnance, kterého se dokument týká. Nyní je dokument připraven pro elektronické podepsání.
    b) Pokud má dokument sloužit jako šablona pro generovanou dokumentaci, pokračujte dalším bodem.
  2. Do dokumentu můžete přidat standardní tokeny pro generovanou dokumentaci (na obrázku označeny modře).
  3. Dokument nahrajte do Šablon dokumentů.
  4. Z uložené šablony obvyklým způsobem vygenerujte dokument ve formátu pdf, který bude připraven k elektronickému podepisování na kartě Dokumenty v profilu zaměstnance.

Práci s dokumenty a jejich generování si můžete osvěžit v PINYA HR manuálu v oddílu Dokumenty.


Pomohli jsme vám?