Přehled za zaměstnance

Aktualizace podle Tým PINYA

Přehled za zaměstnance zobrazuje informace o zaměstnancích a jejich přítomnosti a absenci.

Umožňuje informace filtrovat (5) nebo exportovat (1,4).

V přehledu najdete: 

  • Seznam všech zaměstnanců 
  • Typ přítomnosti/absence 
  • Počet využitých dní dovolené (či jiného typu přítomnosti/absence) 
  • Počet plánovaných dní dovolené (či jiného typu přítomnosti/absence) 
  • Počet dní dovolené k dispozici (či jiného typu přítomnosti/absence) 

 

Typ přítomnosti/absence (2) a kalendářní rok (3), pro který zobrazujete výše vypsané zůstatky, lze vybrat kliknutím na rolovací pole v panelu filtrů.

  • Export do Excelu = export přehledu přítomnosti/absence do Excelu
  • Měsíční export = export měsíčního přehledu docházky a všech typů přítomnosti/absence za příslušný kalendářní měsíc, slouží jako podklad pro mzdy

 


Pomohli jsme vám?