Výchozí notifikace

Aktualizace podle Lucie Heroudkova

Výchozí notifikace upozorňují uživatele na různé události a termíny

nebo na akce, které provedli jiní uživatelé.

Příklady takových notifikací jsou:

 • notifikace s požadavkem na schválení nepřítomnosti
 • notifikace s požadavkem na vyplnění hodnocení nebo dotazníku
 • notifikace o tom, že zaměstnanec odeslal vyplněný osobní dotazník
 • výzva k převzetí majetku
 • informace o zápisu zaměstnance do nástupu
 • informace o zápisu zaměstnance do e-learningového kurzu

Platí pro ně následující:

 1. Odesílání výchozích notifikací je pevně stanoveno a nelze u nich změnit dobu odeslání ani příjemce.
 2. Můžete změnit předmět a obsah odesílaného e-mailu a také vložit tyto texty v dalších jazykových mutacích, které v systému používáte.
 3. Aby byla notifikace zaslána personalizovaně – tedy aby se do ní automaticky propsaly údaje daného zaměstnance – je třeba do šablony přidat tokeny. Tokeny se liší dle tématu zprávy. Tokeny, které lze v dané šabloně použít, najdete pod obsahem zprávy. 
 4. Můžete přidat další konkrétní příjemce, a to i mimo uživatele systému.
 5. Odesílání výchozí notifikace můžete zcela vypnout (tzn. notifikace se nebude odesílat).

Šablony notifikací jsou pro přehlednost rozděleny do kategorií.

Výše popsané úpravy provedete v detailu šablony, který zobrazíte pomocí tlačítka s ikonou tužky Upravit záznam.

Manuální notifikace

Manuální notifikace jsou zvláštní kategorií výchozích notifikací. Zahrnují 3 typy notifikací:

 • Nástupní e-mail
 • Výzva lékařské prohlídky
 • E-mail k výběrovému řízení

Díky nim si můžete vytvořit více variant šablon ke každému z těchto typů.

Například pro výběrové řízení budete mít jednu šablonu pro pozvání uchazečů k pohovoru, jinou pro uchazeče postupující do dalšího kola a další pro odmítnuté uchazeče.

Podobně u nástupního e-mailu můžete mít jeden vzor pro nové administrativní pracovníky a jiný pro zaměstnance ve výrobě.

Novou manuální šablonu vytvoříte kliknutím na tlačítko Přidat šablonu notifikace.

Obsah šablony je obdobný jako u ostatních výchozích notifikací, navíc můžete přidat přílohu, kterou vyberete z uložených šablon dokumentů.

Typ Nástupní e-mail

Nástupní e-mail vám může posloužit ke sběru informací o zaměstnanci ještě před jeho nástupem do firmy. Prostřednictvím tohoto e-mailu můžete budoucímu zaměstnanci zaslat odkaz na online osobní dotazník (i když ještě sám nemá přístup do systému). Po jeho vyplnění se údaje budoucího zaměstnance automaticky propíší do systému – přímo do profilu nového zaměstnance. 

Osobní dotazník:


Pomohli jsme vám?