Oprava cílů – Průběžná fáze

Aktualizace podle Lucie Heroudkova

Během průběžné fáze může nastat potřeba předefinovat cíle.

Budete např. chtít přidat/odebrat cíl, upravit váhy cílů apod.

V takovém případě může nadřízený, administrátor nebo HR administrátor spustit proces Oprava cílů.

 

Spuštění procesu Oprava cílů - nadřízený

 1. Otevřete hodnocení podřízeného (z karty Hodnocení na profilu pracovníka).
 2. Pod tlačítkem Možnosti zvolte akci Oprava cílů.

 3. Pro tuto akci musíte vyplnit komentář. Komentář bude zaznamenán v Historii hodnocení a dále se zobrazí podřízenému v emailové výzvě/požadavku k doplnění hodnocení
 4. Po spuštění procesu opravy se pracovníkovi opět zpřístupní cíle k editaci. Hodnocení má nyní stav Nový.
 5. Vyčkejte, až podřízený opraví cíle a hodnocení znovu odešle ke schválení. Budete o tom opět informováni e-mailem a požadavkem s výzvou k potvrzení hodnocení.
 6. Dále postupujte jako při schvalování hodnocení v počáteční fázi, viz Schválení hodnocení nadřízeným – Počáteční fáze.

Oprava cílů pracovníkem

 1. Pokud váš nadřízený spustil proces Oprava cílů, obdržíte e-mailovou notifikaci a požadavek v systému s výzvou k vyplnění hodnocení. V obou se zobrazuje komentář s odůvodněním přepracování cílů.  
 2. Otevřete svoje hodnocení.
 3. V dolní části formuláře jsou „zakonzervovány“ původní cíle; nelze je upravovat.

 4. Nad nimi jsou původní cíle zkopírovány tentokrát v editačním módu.
 5. Projděte svoje cíle podle připomínek nadřízeného a upravte je. Postupujte obdobně jako při vyplňování cílů v novém hodnocení v počáteční fázi, viz Vyplnění hodnocení pracovníkem – Počáteční fáze.
 6. Můžete připojit komentář.
 7. Tlačítkem Odeslat nadřízenému opravené hodnocení znovu odešlete ke schválení.
 8. Při odeslání se opět kontroluje, zde je součet vah cílů roven 100 % a zda jsou zodpovězeny všechny povinné otázky. Pokud některá část není vyplněna, systém upozorní na nedostatek a chybějící část označí ikonou vykřičníku na příslušné záložce.
 9. Po odeslání ke schválení nadřízenému je stav hodnocení opět Ke schválení.

Schválení opravených cílů nadřízeným

 1. Pokud váš podřízený odeslal hodnocení s opravenými cíli ke schválení, obdržíte e-mailovou notifikaci a požadavek v systému s výzvou k potvrzení hodnocení.
 2. Dále postupujte podobně jako při schvalování hodnocení v počáteční fázi, viz Schválení hodnocení nadřízeným – Počáteční fáze.
 3. Výsledkem schvalování bude hodnocení ve fázi Průběžná ve stavu Schváleno.


Pomohli jsme vám?