Výjimky z kalendáře

Aktualizace 5 months ago podle Tým PINYA

Chcete-li přidat do kalendáře výjimky, např. státní svátky, extra pracovní dny,

celozávodní dovolené a další, můžete tak učinit nastavením kalendáře na kartě Výjimky z kalendáře. 

Výjimky lze do kalendáře přidat manuálně či hromadným importem. 

Výjimku můžete přidat manuálně prostřednictvím tlačítka Přidat výjimku. Vyplněním dostupných políček, zvolením požadovaného typu výjimky a následným uložením bude výjimka automaticky propsána do kalendáře zaměstnanců. 

 

Státní svátky lze do kalendáře naimportovat hromadně prostřednictvím tlačítka Importovat. Zvolte typ země a rok, pro něž chcete státní svátky importovat.  

Před importem je vhodné zkontrolovat v číselnících, zda se kód země v číselníku shoduje s kódem uvedeném v závorce vybrané země.

Pro nastavení číselníků přejděte do hlavního nastavení systému – najdete pod symbolem klíče v horní černé liště. Zvolte Skupiny číselníků a přejděte na kartu Země. Přidejte kód, který jste našli v seznamu pro výjimky z kalendáře, k požadované zemi. 

 

Po uložení kódu země naimportujte import svátků do kalendáře dle výše uvedeného postupu. Pokud byly svátky úspěšně naiportovány, budou automaticky propsány do seznamu výjimek z kalendáře. 

Při odstranění záznamu z číselníku Země budou z kalendáře automaticky odstraněny také svátky pro tuto zemi.

 

Aby se výjimky propsaly i do panelu nepřítomnosti zaměstnanců, je potřeba nastavit k daným zaměstnancům příslušnou zemi. Pokud nebude zaměstnanec k příslušné zemi přiřazen, systém bude odečítat státní svátky ze zůstatku jeho dovolené.


Pomohli jsme vám?