Absolvování kurzu účastníkem

Aktualizace podle Lucie Heroudkova

Do kurzu vás zapíše pověřený pracovník.

Po zapsání obdržíte e-mailovou notifikaci s výzvou k absolvování kurzu.

Také je v systému pro vás vytvořen požadavek.

 1. Pomocí odkazu v e-mailu nebo v požadavku otevřete detail příslušého kurzu. Kurz si také můžete zobrazit přímo na svém profilu na kartě E-learning.


  V detailu kurzu najdete:
  1 - Název kurzu.
  2 - Popis kurzu - co se v kurzu naučíte.
  3 - Přehled kurzu - informace o tom, kdy jste byli do kurzu zapsáni, do kdy ho máte dokončit, jestli již máte kurz dokončený nebo ne a bodový zisk, kterého jste zatím dosáhli.
  4 - Seznam kapitol.
  5 - Informace o absolvování jednotlivých kapitol - Stav (zda máte kapitolu dokončenou), případné Datum dokončení a Skóre (bodový zisk v kapitole).
  6 - Tlačítko Otevřít kapitolu pro vstup do příslušné kapitoly.
  Kapitoly musíte absolvovat ve stanoveném pořadí. Další kapitola se zpřístupní až po úspěšném dokončení aktuální kapitoly.
 2. V detailu kurzu klikněte na tlačítko Otevřít kapitolu. Tím vstoupíte do příslušné kapitoly a můžete začít studovat.


  V kapitole najdete:
  1 - Název kurzu.
  2 - Název kapitoly.
  3 - Obsah kapitoly. Obsah tvoří studijní materiály, které si v této kapitole máte osvojit. Mohou to být různé texty, obrázky nebo videa. Pod každým materiálem vidíte, zda jste si ho již prostudovali a potvrdili jeho prohlédnutí. Obsah je seřazen v doporučené posloupnosti, nemusíte ji ale dodržet - materiály si můžete prohlížet v libovolném pořadí. Pro dokončení kapitoly je ale nezbytné potvrdit prohlédnutí všech částí obsahu.
  Co všechno vás může potkat při prohlížení obsahu najdete v samostatné kapitole.
  4 - Přehled kapitol - zde vidíte, kde v kurzu se právě nacházíte (kapitola označená tužkou), co vás ještě čeká (kapitola se zámečkem), případně co již máte za sebou (odškrtnutá kapitola).
 3. potvrdíte prohlédnutí všech částí obsahu, zpřístupní se vám Kvíz kapitoly. Ten má za ůkol ověřit vaše znalosti získané v konkrétní kapitole.  Nelekejte se, pokud se kvíz nezobrazí. Ne každá kapitola totiž kvíz obsahuje.
  V takovém případě se pouze v horní části kapitoly zobrazí informace o dokončení kapitoly a v přehledu kapitol aktuální kapitola "zezelená".Pomohli jsme vám?