Položky číselníků

Aktualizace podle Tým PINYA

Ke každému zaměstnanci lze přidávat informace o: 

 • Společnosti, ve které pracuje (pokud má firma více poboček) 
 • Zemi, ve které pracuje  
 • Místě výkonu práce 
 • Oddělení 
 • Středisku
 • Pracovní pozici 

 

Tyto položky – číselníky – lze editovat v hlavním nastavení PINYA HR. Do hlavního nastavení se dostanete proklikem na logo klíče v pravém horním rohu stránky. V nastavení přejděte do sekce „Číselníky.“ 

Zde můžete přidávat a editovat jednotlivé položky číselníků. 

Na kartě “Číselníky” v panelu “Položky číselníků” je třeba nastavit vše, co chcete využívat ve správě profilů svých zaměstnanců. 

V pravém rohu panelu zvolte typ číselníku, pro který chcete vytvářet nové hodnoty. Některé typy číselníků mají některé hodnoty přednastaveny. Tyto hodnoty lze mazat či editovat. 

Hodnoty můžete přidávat k následujícím číselníkům: 

 • Změny v zaměstnání (změna místa výkonu práce, změna pracovní pozice) 
 • Pracovní úroveň (zaměstnanec, manažer, vedení) 
 • Specializace (specializace vašich zaměstnanců, např. marketingový specialista se zaměřením na PR, online marketing apod.) 
 • Majetek zaměstnance (svěřený firemní majetek) 
 • Důvody přijetí zaměstnance (proč byl zaměstnanec přijat) 
 • Důvody odchodu zaměstnance (proč byl se zaměstnancem ukončen pracovní poměr) 
 • Způsoby odchodu zaměstnance (zda zaměstnanec odešel dohodou, po 2měsíční výpovědní době apod.) 
 • Kategorie školení (BOZP, požární ochrana, první pomoc apod.) 
 • Kategorie lékařských prohlídek (vstupní lékařská prohlídka, lékařská prohlídka pro řidiče apod.) 
 • Kategorie hodnocení (osobní, pracovní, dotazník) 
 • Kategorie kurzů (pracovně-právní, rozvojové, jazykové) 
 • Jazykové mutace (čeština, angličtina apod.) 
 • Zdravotní pojišťovny (samoplátce, VZP, OZP apod.) 
 • Jazykové úrovně  
 • Typy smluv (HPP, OSVČ, DPP apod.) 
 • Pohlaví 
 • Rodinné vztahy (příbuzenský vztah k uvedeným rodinným příslušníkům na kartě zaměstnance) 
 • Dosažené vzdělání (základní, středoškolské, vysokoškolské) 
 • Měny (pro evidování mzdy) 
 • Inzerce (umístění volných pracovních míst na inzertní portály – využíváno ve správě náboru zaměstnanců) 
 • Složky zaměstnanců (složky pro vkládání dokumentů k jednotlivým zaměstnancům) 
 • Stavy uchazečů výběrového řízení (nepřijat, úspěšně přijat, 1. kolo, 2. kolo) 
 • Typy aktivit výběrového řízení (osobní schůzka, proběhl telefonát, odeslán e-mail) 
 • Typy aktivit (obecně – osobní schůzka, proběhl telefonát, odeslán e-mail) 
 • Kategorie norem 
 • Vztahy členů rodiny (příbuzenský vztah uvedených rodinných příslušníků na kartě zaměstnance) 
 • Stav zaměstnání (aktivní, mateřská dovolená, dlouhodobá nemoc) 
 • Typ úvazku (plný, poloviční, částečný) 
 • Závěrečná zkouška 
 • Druhy pracovních poměrů (hlavní pracovní poměr, vedlejší pracovní poměr apod.) 
 • Zaměstnanecký bonus 

 

Jak nastavit položky číselníků? 

Příklad: 

 1. Vyberte nastavení číselníků pro jazykové mutace – pod rolovacím tlačítkem “Číselník” v pravém rohu panelu. 
 2. Klikněte na možnost “Přidat položku číselníku” v levém rohu panelu. 
 3. Vyplňte název a kód dané jazykové mutace a odškrtněte možnost publikovat. 
 4. Uložte změny. 
 5. Nová jazyková mutace je zaevidována. Nyní je potřeba nastavit ji k jednotlivým zaměstnancům a k požadovaným šablonám zpráv, které chcete odesílat v příslušném jazyce. 
 6. Otevřete si kartu “Šablony zpráv” v hlavním nastavení.  
 7. Vyberte vlastní zprávu (nebo upravte již existující kliknutím na ikonu tužky) a přiřaďte jí danou jazykovou mutaci – prostřednictvím tlačítka jazykové mutace na pravé straně šablony zprávy.  
 8. Po uložení změn bude toto znění zprávy odesláno všem zaměstnancům, u nichž bude nastavena jiná jazyková mutace. 
 9. Pro nastavení jazykové mutace u zaměstnance, přejděte na jeho zaměstnaneckou kartu.  
 10. V panelu “Uživatelské údaje” nastavte v poli “Jazyková mutace” příslušný jazyk a uložte změny. 

 

1 – Pro nastavení číselníků přejděte do hlavního nastavení na kartu „Položky číselníků.“

2 – Vyberte, pro který typ číselníku chcete přidávat další položky.

3 – V obecných číselnících vyberte konkrétní typ číselníku, pro který chcete provádět změny.

4 – Přidejte položku vybraného číselníku.

5 – Upravte jazykovou mutaci číselníku.

6 – Upravte danou položku číselníku.

7 – Odstraňte danou položku číselníku.


Pomohli jsme vám?