Správa odchodu zaměstnance

Aktualizace podle Tým PINYA

Chcete-li ukončit pracovní poměr zaměstnance, přejděte v jeho profilu na kartu Pracovní údaje.

V poli Datum odchodu klikněte na tlačítko Nastavit datum odchodu

Otevře se okno pro nastavení datumu odchodu, v něm nastavte:

  • Datum odchodu
  • Způsob odchodu (odchod dohodou, okamžitá výpověď apod.)
  • Důvod k odchodu (docházka, kariérní změna apod.) 

 

Po nastavení data odchodu bude zaměstnanec na konci dne odchodu automaticky přesunut do seznamu neaktivních zaměstnanců a bude odstraněn z organizační struktury.

V případě, že nastavujete datum odchodu v minulosti, musíte zaměstnance ukončit manuálně tlačítkem Ukončit na profilu zaměstnance, viz obrázek.

Seznam neaktivních zaměstnanců najdete na hlavní barevné liště v menu Zaměstnanci a vidí jej pouze ti uživatelé, kteří mají v oprávněních povolenou příslušnou položku:Notifikace o odchodu zaměstnance

Pro nastavení notifikací ohledně odchodu zaměstnance přejděte do hlavního nastavení systému – do sekce Šablony zpráv.

Vyberte notifikace týkající se odchodu zaměstnance a kliknutím na symbol tužky je upravte.

Pole Publikováno informuje o tom, zda je daná notifikace aktivována k automatickému rozesílání. Ano = aktivována, Ne = neaktivována

 


Pomohli jsme vám?