Vyplnění dotazníku respondentem

Aktualizace podle Zdeňka Dvořáková

V době publikace, každému z vybraných respondentů dojde požadavek na vyplnění dotazníku.

Požadavek se zobrazí pod symbolem zvonečku.

Přes Požadavek se pracovník proklikne přímo do dotazníku a může začít dopovídat na otázky.

Pracovník může mít odpovědi rozpracované a vracet se k nim a to až do doby než dotazník odešle. Následně již nebude mít možnost změnit odpovědi a dotazník mu zůstane jen k náhledu v dlaždici na svém profilu.

Po částečném zodpovězení dotazníku je vždy nutné odpovědi uložit.


Pomohli jsme vám?