Výzva k přihlášení

Aktualizace podle Dana

V případě, že byl do systému přidán nový zaměstnanec, je potřeba mu zřídit přístup.

Přejděte na Profil pracovníka > Nastavení účtu.

Zde je defaultně přístup do HR systému vypnutý.

Aby bylo možné novému zaměstnanci odeslat výzvu k přihlášení, je třeba povolit přístup do HR systému, tedy aby přepínač svítil zeleně. Současně dojde k aktivaci tlačítka pro zaslání výzvy k přihlášení.

Klikněte na tlačítko Vyzvat k přihlášení. Následně vyberte, zda se výzva k přihlášení do HR systému má odeslat na osobní nebo pracovní e-mail. Poté klikněte na Odeslat výzvu.

Novému zaměstnanci přijde na vybranou e-mailovou adresu zpráva, která obsahuje odkaz k přihlášení.

Po kliknutí na odkaz bude zaměstnanec přesměrován na stránku, kde si sám nastaví heslo pro přihlašování.

Pokud by výzva k přihlášení do HR systému byla na jednu e-mailovou adresu zaslaná víckrát, platí pouze nejnovější odkaz. Při kliknutí na starší odkazy nedojde k přesměrování na stránku pro nastavení hesla.

Po tom, co si zaměstnanec nastaví heslo k přihlašování do HR systému, se odkaz stává automaticky neaktivním a při kliknutí na něj je uživatel přesměrován rovnou na přihlašovací stránku.

V případě, že by uživatel měl už heslo nastavené a přišla by mu výzva k přihlášení, tak původní heslo stále platí, dokud neklikne na odkaz a heslo si sám nezmění.

Výzvu k přihlášení do HR systému můžete odeslat i při hromadném importu zaměstnanců. Více informací naleznete v článku Hromadný import zaměstnanců.


Pomohli jsme vám?