Evidence smluv DPP a DPČ

Aktualizace podle Dana

Pro pracovníka se smlouvou DPP/DPČ založte samostatnou smlouvu (dle potřeby hlavní nebo paralelní):

přejděte na Profil pracovníka > Pracovní údaje a založte nový milník.

Na záložce Smlouva u nově vytvořeného milníku nastavte:

  1. Začátek a konec pracovní smlouvy = dle potřeby 
  2. Typ smlouvy = DPP nebo DPČ 

Na záložce Pracovní doba nastavte:

  1. Týdenní úvazek – vyplňte dle potřeby, údaj je pouze informativní a nemá vliv na vykazovanou práci nebo výši nároku na dovolenou
  2. Denní směna = 0  
  3. Rozvrh = 0 ve všech dnech (protože pracovník bude práci vykazovat, aby bylo možno sledovat, kolik hodin již odpracoval) 
  4. Nároky – lze vyplnit, ale zde uvedené údaje nijak neovlivňují to, kolik hodin skutečně může pracovník čerpat, to je třeba manuálně nastavit v zůstatcích

Pokud je formulář uzamčen, klikněte nejdříve na tlačítko Upravit. Následně můžete nastavit obsah.


Pomohli jsme vám?