Obsah kapitoly a jeho vytvoření

Aktualizace podle Lucie Heroudkova

Obsahem kapitoly rozumíme vše, co si má účastník kurzu v dané kapitole osvojit.

Může to být nějaký studijní text, pdf soubor, obrázek nebo video.

Obsah se do kapitoly vkládá na záložce Obsah a soubory, která se rozkryje po uložení nové kapitoly.

Obsah můžete přidávat pouze do kapitol neaktivních kurzů. Aktivní (publikované) kurzy jsou "zakonzervovány" a obsah kapitol v nich již nelze upravovat.

Obsah musí být součástí každé kapitoly, ať už je to textová část nebo alespoň jeden soubor, případně obojí.

Obsah - vložení textové části

Pro vložení textu do obsahu kapitoly použijte integrovaný textový editor, který umožňuje formátování textu, vkládání odkazů a obrázků a jejich formátování.

Textový obsah se do kapitoly uloží po kliknutí na tlačítko Uložit na formuláři vpravo dole.

Textový obsah kapitoly se účastníkům zobrazuje vždy na prvním místě.

Obsah - vložení souborů

Soubory do obsahu kapitoly přidáte tlačítkem Přidat soubory. Povolené formáty jsou PDF, MP4, PNG, JPG, JPEG, GIF. Soubory můžete nahrát hormadně nebo jednotlivě, velikost jednoho souboru je omezena na 500 MB.

U nahraných souborů můžete dále:

  • Změnit název souboru.
  • Určit pořadí, v jakém se soubory v kapitole zobrazují.
  • Povolit/zakázat přetáčení (toto má samozřejmě smysl pouze u videí). Pokud je přetáčení zakázáno, účastník musí zhlédnout video celé.
  • Povolit/zakázat stahování (neplatí pro obrázky, ty lze v prohlížeči vždy uložit). Zákaz stahování použijete, pokud jste vytvořili obsah, který nechcete dále šířit.

Tyto úpravy a nastavení u souborů můžete provádět po kliknutí na tlačítko s ikonou tužky (Upravit záznam).

Nahrané soubory můžete samozřejmě smazat tlačítkem s ikonou křížku (Odstranit záznam).

Soubory v kapitole se účastníkům kurzu zobrazují ve stanoveném pořadí:


Pomohli jsme vám?