Vlastní pole

Aktualizace podle Tým PINYA

Přidání vlastních polí do formulářů je skvělou možností, jak si systém ještě více přizpůsobit podle svých potřeb.

Zde je stručný návod, jak s vlastními poli pracovat:

  • Vlastní pole spravujete v Nastavení.

  • Zadejte název pole a vyberte formulář, do kterého pole chcete umístit.
    Název vlastního pole nemusí být unikátní, přesto však pro lepší přehlednost doporučujeme unikátnost dodržovat.

  • Zadejte token. Ten vám umožní údaje z vlastních polí propisovat do generované dokumentace.
    Token musí začínat podtržítkem a vždy musí být unikátní.
  • Zvolte datový typ pole. Pro typ s možností výběru jedné/více položek zadejte hodnoty.
  • Zaškrtnuté Publikováno znamená, že pole bude na formuláři viditelné.
  • Na jednom formuláři může být několik vlastních polí. Zobrazují se v dolní části formuláře.


Pomohli jsme vám?