Doplnění hodnocení pracovníkem – Počáteční fáze

Aktualizace podle Lucie Heroudkova

Odeslali jste hodnocení ke schválení a nadřízený v něm našel nesrovnalosti.

Proto vás vyzval k přepracování hodnocení.

  1. O vrácení hodnocení k přepracování jste obdrželi e-mailovou notifikaci a požadavek s komentářem o důvodu vrácení. Z odkazu v e-mailu nebo požadavku otevřete hodnotící formulář.
  2. Projděte svoje cíle a odpovědi podle připomínek nadřízeného a hodnocení upravte. Postupujte obdobně jako při vyplňování nového hodnocení, viz Vyplnění hodnocení pracovníkem – Počáteční fáze.
  3. Můžete připojit komentář.
  4. Tlačítkem Odeslat nadřízenému opravené hodnocení znovu odešlete ke schválení nadřízenému.
  5. Při odeslání se kontroluje, zde je součet vah cílů roven 100 % a zda jsou zodpovězeny všechny povinné otázky. Pokud některá část není vyplněna, systém upozorní na nedostatek a chybějící část označí ikonou vykřičníku na příslušné záložce.
  6. Po odeslání ke schválení bude mít hodnocení fázi Počáteční, stav Ke schválení.


Pomohli jsme vám?