Uzavření docházky

Aktualizace podle Lucie Heroudkova

Aby mohli zaměstnanci schválit svoji docházku, musí být jejich docházka za daný měsíc uzavřena.

Docházku uzavírají oprávnění pracovníci v menu Přítomnost/absence pod volbou Uzavírání docházky.

 1. Zde klikněte na tlačítko Uzavřít docházku.
 2. Ve zobrazeném formuláři pomocí filtru vyberte, jaké skupině zaměstnanců chcete docházku uzavřít.
 3. Předfiltrovaný výběr zaměstnanců můžete dále zúžit.
 4. Zvolte období (= měsíc), za které docházku uzavíráte.
 5. Klikněte na tlačítko Generovat.

 1. Systém automaticky vytvoří formuláře docházky pro zvolené zaměstnance a odešle jim je ke schválení formou požadavku.
  Vygenerované formuláře docházky najdete v přehledu uzavřené docházky pod tlačítkem Zobrazit. V přehledu dále vidíte, zda zaměstnanec již svou docházku schválil či zamítl v případě, že k ní má nějaké připomínky a požaduje docházku opravit.
  Pokud u některého zaměstnance nastane kolize v nastavení obědové pauzy, docházka není vygenerována a systém na toto upozorní.
  V takovém případě upravte nastavení obědových pauz v Konfiguraci a poté docházku pro dotyčného zaměstnance znovu vygenerujte.

Oprava zamítnuté docházky

V případě, že zaměstnanec docházku zamítl, pověřený pracovník odstraní zamítnutý záznam docházky z přehledu pomocí tlačítka Odstranit. .

Poté upraví dle potřeby záznamy absencí a docházku znovu uzavře (vygeneruje) dle postupu výše.

Docházku není možno opakovaně generovat pro stejného zaměstnance za stejné období.
Před novým uzavřením docházky musí být původní záznam odstraněn.


Pomohli jsme vám?