Seskupování a vlastní pohledy

Aktualizace podle Dana

Orientaci v seznamu členů vašeho týmu vám usnadní funkce Seskupování a

Vlastní pohledy.

Seskupování

Pro snazší orientaci v přehledu můžeme použít možnost seskupování. Jakýkoliv sloupec v seznamu zaměstnanců lze přetáhnout nad záhlaví sloupců a tím seskupit zaměstnance například podle jejich typu smlouvy.

(Obrázek 1 - přehled před seskupením)

(Obrázek 2 - přehled po seskupení)

Tvorba vlastních pohledů

Dle vlastních preferencí můžete zvolit, jaké informace (= sloupce) se v seznamu zaměstnanců zobrazují. 

Informaci o tom, jaký pohled je v seznamu zaměstnanců aktuálně nastaven, můžete vidět v okně vedle tlačítka Správa pohledů (1).

Pro přidání nového pohledu klikněte na tlačítko Správa pohledů > Přidat nový.

Otevře se pop-up okno, kde lze:

  • Nastavit informace, které chcete v seznamu zaměstnanců zobrazovat 
  • Nastavit řazení a seskupení sloupců (sloupce si mohu nejenom vybírat, ale i zvolit jejich pořadí)
  • Nastavit, pro koho bude daný pohled k dispozici – viditelnost osobní x veřejná (veřejný pohled bude v modulu Můj tým viditelný i pro ostatní uživatele)

Vytvořené pohledy následně zobrazíte v seznamu pohledů.

Správa pohledů umožňuje přepínat mezi jednotlivými přednastavenými pohledy, proto doporučujeme pojmenovat si nově vytvořený pohled tak, aby byl snadno dohledatelný v seznamu.

Již vytvořené pohledy je možné upravovat pomocí tlačítka Správa pohledů > Upravit vybraný.

Pro správu pohledů v modulu Můj tým není potřeba nastavovat zvláštní oprávnění. Spravovat pohledy zde může každý uživatel, který má do modulu přístup.


Pomohli jsme vám?