Schválení docházky

Aktualizace podle Lucie Heroudkova

Ke schválení docházky je zaměstnanec vyzván emailovou notifikací.

Také je mu v systému vytvořen požadavek na schválení docházky.

Pomocí tlačítka Náhled v požadavku si zobrazí formulář docházky a zkontroluje, zda v něm jsou uvedeny správné údaje - zejména všechny nepřítomnosti a výjimky z pracovní doby a přestávky.

Pokud docházka souhlasí se skutečností, schválí ji tlačítkem Schválit.

Pokud v docházce nalezne chyby, docházku zamítne tlačítkem Zamítnout. Při zamítnutí musí povinně připojit komentář, do něhož doporučujeme uvést nalezené nesrovnalosti.


Pomohli jsme vám?