Nadřízený a schvalovatel

Aktualizace podle Tým PINYA

Určení nadřízeného a schvalovatele zaměstnance je v PINYA HR velice důležité.

Ovlivňuje to správné fungování systému v několika oblastech.

Díky tomuto nastavení můžete jednoduše vytvářet organizační strukturu společnosti a umožnit schvalování nepřítomností. 

Pro nastavení nadřízeného a schvalovatele přejděte na dlaždici Pracovní údaje na profilu daného zaměstnance.

Na kartě Pracovní údaje vyberte záložku Pracovní zařazení.

V záložce Pracovní zařazení naleznete formulář, na kterém z rolovacího menu vyberete nadřízeného a schvalovatele daného zaměstnance. Nadřízený a schvalovatel zaměstnance může být totožná osoba. 

 Pokud je formulář uzamčen, klikněte na tlačítko Upravit. Následně se formulář odemkne a můžete provést požadované změny.

Po uložení budou změny automaticky propsány do organizační struktury společnosti. Zároveň bude vámi zvolenému schvalovateli umožněno schvalovat či zamítat žádosti o nepřítomnost daného zaměstnance. 

Zaměstnanec vidí informaci o tom, kdo je jeho nadřízený a schvalovatel na téže kartě ve svém profilu, ale také v levém vertikálním panelu. 


Pomohli jsme vám?