Kontrola hodin vykázaných na DPP/DPČ

Aktualizace podle Dana

Pravidla pro vznik nároku na dovolenou u pracovníků na DPP/DPČ naleznete zde.

„Nárok na dovolenou vznikne pouze za předpokladu, že dohodář bude mít u zaměstnavatele sjednanou dohodu alespoň 4 týdny (tedy 28 dnů) a zároveň odpracuje alespoň 4násobek své fiktivní týdenní pracovní doby. Fiktivní týdenní pracovní dobou pro účely výpočtu dovolené bude vždy 20 hodin týdně (bez ohledu na skutečně odpracované hodiny).  Aby zaměstnancům na DPP či DPČ vznikl nárok na dovolenou, musí u stejného zaměstnavatele odpracovat minimálně 80 hodin za kalendářní rok. Obě podmínky (28 dnů + 80 hodin) musí být splněny současně.“ 

Pro zjištění, od kdy trvá dohoda příslušného zaměstnance, máte 2 možnosti:

  1. přejděte na Profil zaměstnance > na kartu Pracovní údaje > do záložky Smlouva > pole Začátek prac. smlouvy

  1. v hlavním menu přejděte na záložku Zaměstnanci > Seznam zaměstnanců > vyberte pohled, který obsahuje sloupec Začátek pracovní smlouvy

Pro zjištění, počtu odpracovaných hodin v měsíci (nebo jiném období), máte 2 možnosti:

  1. v hlavním menu přejděte na záložku Přítomnost/absence > Přehled přítomností/absencí > vyberte vyberte typ Práce DPP/DPČ a zadejte požadované období. Jednoduše pak vidíte, který z pracovníků za toto období dosáhl limitu potřebných odpracovaných hodin.  

  1. přejděte na Profil zaměstnance > na kartu Přítomnost/absence > v přehledu zadejte požadované období a u typu přítomnosti Práce DPP/DPČ vidíte počet hodin vykázaných v tomto období

Na uvedených příkladech je vidět, že ke dni 22.5. 2024 by pracovnici Bc. Petra Holubová nárok na dovolenou vznikl (smlouva trvá déle než 28 dní (od 1. 3. 2024) a odpracovala za kalendářní rok alespoň 80 hodin.  


Pomohli jsme vám?