Odeslání dokumentu k elektronickému podpisu

Aktualizace podle Lucie Heroudkova

 • Pro odeslání dokumentu k podpisu přejděte na profil zaměstnance.
 • Otevřete kartu Dokumenty.
 • Najděte dokument, který má být podepsán. Může to být dokument vygenerovaný v systému PINYA HR nebo manuálně vložený dokument.

  K podpisu lze odesílat pouze dokumenty ve formátu pdf.
  Dokumenty musí obsahovat podpisové tokeny.

 • Dosud nepodepsaný dokument má ve sloupci Podepisování stav Žádné.

 • Kliknutím na šipku Odeslat k podepisování otevřete detail pro zadání údajů, které jsou nutné pro úspěšné odeslání:
 1. V horní části detailu je název dokumentu. Kliknutím na název můžete dokument zobrazit.
 2. Zadejte dobu expirace. Číslo udává počet dní od odeslání do vypršení platnosti nepodepsaného dokumentu. Po uplynutí této doby již nelze dokument podepsat.
 3. Vyberte, v jakém termínu se má podepisujícím odeslat Připomínka.
 4. Přepínač Nastavit přesné pořadí podepisujících určuje, jestli je nutné dodržet pořadí, v jakém budou osoby podepisovat. Osoba s pořadím 2 obdrží emailovou výzvu k podpisu teprve tehdy, až je dokument podepsán osobou s pořadím 1, atd.
  Pokud pořadí není nastaveno, všichni podepisující dostanou výzvu k podpisu zároveň a podepisování probíhá paralelně.
 5. Pokud jsou k podpisovým tokenům přiřazeny osoby, zobrazí se v polích Podepisující. Vždy lze místo přednastavené osoby vybrat jiného pracovníka.
 6. U podepisujících vyberte pracovní/osobní e-mail a telefon.
  E-mail a telefon musí být vždy zadán!
 7. Do Poznámky můžete vložit text, který bude připojen k emailové výzvě k podpisu.
 8. Zvolte jazyk emailové notifikace. Defaultně je nastaven jazyk shodný s jazykovou mutací, kterou má podepisující v nastavení svého profilu.
  DigiSign nepodporuje všechny jazyky. Nepodporované jazyky jsou nahrazeny anglickou mutací. Např. v případě PINYA HR je to polština. Uživatel s polskou jazykovou mutaci systému obdrží emaily v angličtině.  
 9. Tlačítkem Odeslat k podepsání odešlete dokument k podpisu. Znamená to, že se spustí proces elektronického podepisování v aplikaci DigiSign


Pomohli jsme vám?