Zrušení a smazání požadavku

Aktualizace podle Dana

Obecně mohou požadavky rušit nebo mazat ti uživatelé, kteří mají na požadavky nastaveno oprávnění Odstranit:

Během procesu mohou požadavek ve stavu "K vyřízení" zrušit také řešitelé. Například tehdy, když žadatel nedodá podklady potřebné k vyřešení požadavku. V takovém případě musí řešitel povinně vyplnit poznámku, proč požadavek ruší.

Zrušení požadavku

Pokud je požadavek ve stavu Ke schválení nebo K vyřízení, oprávněné osoby vidí na detailu požadavku tlačítko Zrušit.

Po kliknutí na tlačítko Zrušit se zobrazí okno pro vyplnění Poznámky. Poznámka je povinná, pokud požadavek ruší řešitel.

Po vyplnění poznámky a potvrzení zrušení dojde ke zrušení požadavku. Notifikace o zrušení se automaticky odešle autorovi a dalším osobám zainteresovaným v procesu.

Stav požadavku se změní na Zrušen.

Smazání požadavku

Pokud je požadavek ve stavu Dokončeno nebo Zrušen, oprávněné osoby vidí na detailu požadavku tlačítko Smazat.

Po kliknutí na tlačítko zrušit se zobrazí hláška:

Po jejím potvrzení dojde ke smazání požadavku. Smazání požadavku se nikomu nenotifikuje.


Pomohli jsme vám?