Organizační struktura

Aktualizace podle Dana

V modulu Můj tým pod záložkou Organizační struktura (1) naleznete vizuální zobrazení členů vašeho týmu (včetně jejich podřízených).

Celou organizační strukturu lze scrollováním nebo pomocí tlačítek přibližovat a oddalovat (2).  

Můžete ji také exportovat do PDF (3).

Vertikální od úrovně (4): využívá se v momentě, kdy je struktura společnosti hodně rozvrstvená. Umožňuje stanovit úroveň, od které se budou zaměstnanci v organizační struktuře zobrazovat vertikálně.

Organizační struktura týmu vždy zobrazuje celý tým včetně vás a vašich přímých i nepřímých podřízených (zobrazení nereaguje na checkboxy Zobrazit včetně nepřímých podřízených/mě.

V organizační struktuře můžeme zobrazit skryté zaměstnance - tedy ty, kteří mají v Nastavení účtu vypnutý přepínač Zobrazit v ORG (nejčastěji zaměstnanci v dlouhodobé pracovní neschopnosti, na mateřské nebo rodičovské dovolené, dle potřeby někteří externisté nebo servisní účty) - zatrhněte Zobrazit včetně skrytých zaměstnanců.

Přes organizační strukturu se můžete jednoduše prokliknout na zaměstnanecké profily svých kolegů. Stačí kliknout na jejich ikonu.


Pomohli jsme vám?