Vložení kapitol do kurzu

Aktualizace podle Lucie Heroudkova

Po uložení základních údajů se rozkryje záložka Kapitoly, kam lze přidávat jednotlivé kapitoly kurzu a testové otázky.

Kapitoly můžete přidávat pouze do neaktivních kurzů. Aktivní (publikované) kurzy jsou "zakonzervovány" a kapitoly v nich již nelze upravovat.

  1. V otevřeném detailu kurzu se přepněte na záložku Kapitoly a klikněte na tlačítko Přidat kapitolu.
  2. Ve zobrazeném formuláři vyplňte:
    1. Název kapitoly (povinné pole).
    2. Pořadí - číslo udávající pořadí, v jakém se budou kapitoly zobrazovat účastníkům kurzu. Pokud pořadí nevyplníte nebo bude existovat více kapitol se stejným pořadovým číslem, kapitoly se budou zobrazovat v pořadí, v jakém byly vytvořeny.
    3. Popis kapitoly (povinné pole) - text, který v záhlaví kapitoly uvidí účastníci.
  3. Vyplněný formulář uložte tlačítkem Uložit.

Teprve po uložení základních údajů kapitoly se rozkryjí záložky, kam lze přidat vlastní obsah kapitoly a testové otázky.


Pomohli jsme vám?