Nastavení zůstatku nepřítomnosti na další kalendářní rok

Aktualizace podle Lucie Heroudkova

V posledním čtvrtletí kalendářního roku zpravidla přichází čas, kdy vaši zaměstnanci budou žádat o dovolenou na příští rok.

Aby to bylo možné, musíte zaměstnancům v systému předem nastavit zůstatky dovolené pro další kalendářní rok.

 

  1. Vyberte v menu Přítomnost/Absence volbu Správa zůstatku a typů a zůstaňte v záložce Hromadná správa zůstatku.

  1. Nastavte Typ = Dovolená (nebo jiný typ, pro který potřebujete nastavit zůstatky) a Kalendářní rok = následující rok.

 

  1. Pokud jste dosud ještě žádnému zaměstnanci zůstatek pro příští rok nenastavili, mají všichni hodnotu zůstatku 0 hodin.

  1. Zůstatky můžete nastavit jedním z následujících způsobů:
  • Zůstatek – každému zaměstnanci nastavíte zůstatek manuálně, a to tak, že kliknete do pole Množství a vyplníte počet hodin.
  • Výchozí nárok (typu přítomnosti/absence) – zůstatky se u všech zaměstnanců jednotně předvyplní hodnotou, která je u konkrétního typu nepřítomnosti nastavena v poli Výchozí nárok (toto nastavení najdete v detailu typu přítomnosti/absence na záložce Obecné). Tedy budou mít všichni zaměstnanci nastavený stejný zůstatek.

Typ nepřítomnosti:

  • Karta zaměstnání (nárok dovolené) – zůstatky se u všech zaměstnanců vyplní individuální hodnotou, kterou mají nastavenou na svém profilu v kartě Pracovní údaje (toto nastavení najdete v Profilu zaměstnance > karta Pracovní údaje > záložka Pracovní doba, část Nároky, pole Dovolená). Pokud zaměstnanec nemá hodnotu nastavenou, předvyplní se 0 hodin.

Profil zaměstnance > karta Pracovní údaje:

 

  1. Způsoby vyplnění zůstatku můžete kombinovat, např. předvyplnit všem zaměstnancům výchozí nárok podle typu přítomnosti/absence a následně u některých osob zůstatek manuálně upravit.

 

  1. Vyplněné zůstatky musíte vždy uložit kliknutím na tlačítko Nastavit zůstatek. Pro kontrolu se přímo v tlačítku zobrazuje počet změn, které budou provedeny. 

  1. K takto nastavenému zůstatku se k 1. lednu následujícího roku připočte zůstatek z minulého roku, maximálně však do výše definované v konfiguraci Dovolené. 

 


Pomohli jsme vám?