Použití modulu

Aktualizace podle Tým PINYA

  1. Vyberte typ nepřítomnosti, který chcete Synchronizovat s Outlookem.
  2. Zaškrtněte pole „Synchronize to Outlook“ .

 

 

  1. U takto označených nepřítomností je na jejich žádosti pole Automatic reply content, které uživatel může, ale nemusí vyplnit. 

 

  • Takto zadané schválené nepřítomnosti jsou v momentě schválení (on-demand) zapsány do Outlookového kalendáře zaměstnance.  
  • Případné změny nebo zrušení nepřítomnosti v PINYA HR jsou také on-demand zohledněny v Outlooku, tj. nepřítomnost je zde změněna či zrušena. 
  • Případné změny v Outlooku události zapsané systémem PINYA, nejsou zpětně do PINYA propsány. Tj. pokud si zaměstnanec smaže Dovolenou v outlook kalendáři, musí ji smazat také v PINYA. 
  • Automatická odpověď se nastavuje do Outlooku až v první den události, pomocí synchronizátoru.  
  • Párování profilu uživatele na jeho outlookový kalendář probíhá přes uživatelské jméno v PINYA (pracovní email) a user principal name v AD (také pracovní email). 
  • Pro účely detekce chyb je v logu aktivit zaznamenán každý pokus o připojení k AZURE. 


Pomohli jsme vám?