Seznam majetku

Aktualizace 3 weeks ago podle Michaela Demeterová

Pro zobrazení seznamu evidovaného majetku jděte do navigačního menu > HR > Svěřený majetek.

Odtud můžete spravovat veškerou agendu majetku, např. definovat typy majetku,

šablony pro přidělování majetku nebo jednotlivé položky majetku. (1)

(1)

Pro snazší orientaci v položkách využijte filtry – hlavní filtry (vpravo nahoře) a další filtry nad jednotlivými atributy položek.

Tvorba vlastních pohledů

 1. Klikněte na Správa pohledů > Přidat nový. (2)
 2. Označte sloupce, které chcete vidět ve svém pohledu.
 3. Vyberte řazení a seskupení sloupců.
 4. Pojmenujte pohled a určete jeho viditelnost.
 5. Klikněte na Přidat nový pohled.

(2)

Přidání položky majetku

 1. Použijte tlačítko Založit novou položku majetku.
 2. Vyberte typ majetku.
 3. Vyplňte potřebné atributy ve formuláři. Název položky je povinný.
 4. Uložte změny tlačítkem Založit novou položku majetku. (3)
 5. Pro dodatečnou úpravu položky majetku klikněte na vybranou položku a změny potvrďte tlačítkem Uložit změny.

(3)

Historie položky majetku

 1. Kliknutím na vybranou položku majetku otevřete Detail položky majetku.
 2. Historii majetku zobrazíte tlačítkem Zobrazit historii.
 3. Prohlížejte životní cyklus položky majetku od jejího pořízení až po vyřazení. (4)

(4)

Seznam majetku zaměstnance a historie

Aktuálně přidělený majetek

Pro zobrazení seznamu přiděleného majetku zaměstnance jděte na Profil pracovníka > Majetek > Aktuálně přiřazený. Převzatý majetek je označen zeleně, majetek určený k převzetí nebo k vrácení je označen žlutě. (5)

(5)

Zaměstnanec tady potvrzuje převzetí nebo vrácení majetku pomocí tlačítka Potvrdit. (6)

(6)

Správce zde může upravovat majetek přidělený zaměstnanci a spustit proces vrácení. Kliknutím na Název otevře detail položky majetku a může ji upravovat. (7)

(7)

Historie majetku

Pro zobrazení historie převzatého majetku zaměstnance jděte na Profil pracovníka > Majetek > Historie přiřazení. (8)

(8)


Pomohli jsme vám?