Přístup a oprávnění k výběrovému řízení

Aktualizace podle Dana

Aby měli k výběrovému řízení v PINYA HR přístup i vaši kolegové, kteří nemají administrátorské oprávnění,

je potřeba nastavit jim k jednotlivým výběrovým řízení přístup.

Nejprve přejděte do hlavního nastavení systému > Úrovně přístupu > Oprávnění.

Poté vyberte úroveň oprávnění, pro kterou chcete nastavit oprávnění.

Následně přejděte do sekce Nábor a povolte požadovaná pole.

V případě, že povolíte pouze možnost Zobrazit podle přístupu, musíte ještě nastavit vybranému zaměstnanci přístup ke konkrétnímu výběrovému řízení. Lze to provést 2 způsoby:

  1. Na kartě Nábor klikněte na tlačítko Správa náboru > Nastavit přístup k VŘ. V okně, které se vám otevřelo, vyberte zaměstnance a výběrová řízení, ke kterým mu chcete udělit přístup.

  1. Přejděte do sekce Detail na kartě vybraného výběrového řízení > sekce Základní údaje > pole Přístup k VŘ a sem zadejte zaměstnance, kterým chcete udělit přístup k vybranému výběrovému řízení.

Zaměstnanec, s takto nastaveným oprávněním, vidí pouze ta výběrová řízení, ke kterým má přístup. Nemůže upravovat detail výběrového řízení, ani přidávat uchazeče. Může pouze přidávat aktivity a požadavky.

V případě, že zaměstnance pouze přiřadíte k nějakému výběrovému řízení, ale bude mít vypnuté oprávnění Zobrazit podle přístupu, tak žádné výběrové řízení neuvidí.

U všech úrovní, u kterých předpokládáte, že budou nějakým způsobem pracovat s výběrovým řízením, můžete rovnou povolit oprávnění Zobrazit podle přístupu (včetně řadových zaměstnanců). Dokud nebudou přiřazeni k nějakému výběrovému řízení, nic se jim nezobrazí.


Pomohli jsme vám?