Podepsání pracovníkem

Aktualizace podle Lucie Heroudkova

Následující postup je pro všechny podepisující osoby stejný.

 1. Osoba, která má elektronicky podepsat dokument, obdrží e-mailovou výzvu k podpisu.

 2. Odkaz Přejít k dokumentům vás přesměruje do aplikace DigiSign, kde se elektronické podepsání odehrává.

 3. Tlačítkem Začít s ověřováním spustíte vaši autentizaci. Na vaše telefonní číslo bude zaslána SMS s ověřovacím kódem.
 4. Kód ze SMS zadejte do ověřovacího pole.


 5. Po zadání správného kódu se zobrazí podepisovaný dokument.


 6. Kliknutím na tlačítko Pokračovat se v dokumentu přemístíte k místu, kde budete podepisovat. V případě vícestránkových dokumentů nebo většího přiblížení totiž místo pro podpis nemusí být na první pohled viditelné.
 7. Po kliknutí do rámečku pro podpis se otevře podpisové okno.


 8. Do střední části okna se pohybem myši podepište a tlačítkem potvrďte svůj podpis. V případě použití zařízení s dotykovou obrazovkou se podepište pohybem prstu po obrazovce.

  Pokud nejste s podpisem spokojeni, použijte tlačítko Zpět a opakujte body 7 a 8.
 9. Pro finální potvrzení klikněte na tlačítko Ověřit a dokončit.


 10. Ve zobrazeném okně klikněte na tlačítko Potvrdit. Zobrazí se potvrzovací obrazovka.
  Tímto je dokument za vás podepsaný.


Pomohli jsme vám?