Jazykové mutace

Aktualizace podle Tým PINYA

Jazyková mutace se nastavuje v profilu zaměstnance, ale také prostřednictvím položek číselníků.

Pokud má zaměstnanec na svém profilu zvolenou jazykovou mutaci, je možné:

 • Odesílat ze systému e-mailové notifikace v daném jazyce (pokud je daný jazyk v šablonách zpráv nastaven)
 • Zobrazovat danému zaměstnanci hodnoty v buňkách v daném jazyce (pokud jsou takto číselníky nastaveny)

 

Jak nastavit jazykovou mutaci?

 1. Přejděte do hlavního nastavení systému. Přejděte na kartu “Položky číselníků.” 
 2. Vyberte nastavení číselníků pro jazykové mutace – pod rolovacím tlačítkem “Číselník” v pravém rohu panelu. 
 3. Klikněte na možnost “Přidat položku číselníku” v levém rohu panelu. 
 4. Vyplňte název a kód dané jazykové mutace a odškrtněte možnost publikovat. 
 5. Uložte změny. 
 6. Nová jazyková mutace je zaevidována. Nyní je potřeba nastavit ji k jednotlivým zaměstnancům a k požadovaným šablonám zpráv, které chcete odesílat v příslušném jazyce. 
 7. Otevřete si kartu “Šablony zpráv” v hlavním nastavení.  
 8. Vyberte vlastní zprávu (nebo upravte již existující kliknutím na ikonu tužky) a přiřaďte jí danou jazykovou mutaci – prostřednictvím tlačítka jazykové mutace na pravé straně šablony zprávy.  
 9. Po uložení změn bude toto znění zprávy odesláno všem zaměstnancům, u nichž bude nastavena jiná jazyková mutace. 
 10. Pro nastavení jazykové mutace u zaměstnance, přejděte na jeho zaměstnaneckou kartu.  
 11. V panelu “Uživatelské údaje” nastavte v poli “Jazyková mutace” příslušný jazyk a uložte změny. 
 12. Je žádoucí upravit do dané jazykové mutace také číselníky. Otevřete kartu „Položky číselníků“ v hlavním nastavení systému.
 13. Vyberte požadovaný číselník (dle návodu zde) a klikněte na symbol zeměkoule v pravé části stránky.
 14. Zvolte požadovanou a předem nastavenou jazykovou mutaci a přejmenujte její název do požadovaného jazyka. Uložte změny.

 

1 – Přejděte do hlavního nastavení systému. Přejděte na kartu “Položky číselníků.” 

2 – Zvolte panel „Číselníky.“

3 – Vyberte nastavení číselníků pro jazykové mutace – pod rolovacím tlačítkem “Číselník” v pravém rohu panelu. 

4 – Klikněte na možnost “Přidat položku číselníku” v levém rohu panelu. Vytvořte novou jazykovou mutaci.

5 – Přeložte jakoukoliv položku číselníku do jiného jazyka kliknutím na symbol zeměkoule.

 

6 – Otevřete si kartu “Šablony zpráv” v hlavním nastavení.  

7 – Vyberte zprávu.

8 – Klikněte na zeměkoule pro rychlou úpravu jazykové mutace dané zprávy.

9 – Kliknutím na symbol tužky přejdete taktéž k úpravě jazykové mutace dané zprávy.

 

10 – Po kliknutí na symbol tužky budete přesunuti k úpravě šablony zprávy. Zde klikněte na tlačítko „Jazykové mutace.“

 

11 – Zvolte jazyk pro nastavení dané jazykové mutace.

12 – U šablon zpráv vyplňte předmět a obsah v požadovaném jazyce. Při změně jazykové mutace u položek číselníků vepište přeložený text do připraveného pole.

 

14 – Pro nastavení jazykové mutace u zaměstnance, přejděte na jeho zaměstnaneckou kartu.  

15 – V panelu “Uživatelské údaje” nastavte v poli “Jazyková mutace” příslušný jazyk a uložte změny. 


Pomohli jsme vám?