Přidání uchazeče do VŘ ze stávajících uchazečů

Aktualizace podle Dana

Pokud chcete přidat do výběrového řízení uchazeče, který již v systému existuje,

přejděte na hlavním panelu na záložku HR > Nábor > Výběrová řízení.

Následné vyberte výběrové řízení, ke kterému chcete nového uchazeče přidat a klikněte na 

Zobrazit a spravovat uchazeče a poté na tlačítko Přidat uchazeče > Přidat z uložených uchazečů.

Otevře se okno, ve kterém je seznam všech uchazečů, kteří už jsou v systému zaevidovaní a současně nejsou přiřazeni k vybranému výběrovému řízení. Je zde také zobrazena specifikace pro vybrané výběrové řízení (1). Dle těchto parametrů se zobrazují i checkboxy (2), pomocí nichž je možné mezi uchazeči filtrovat.

Vybrané uchazeče označte, vyberte výchozí stav a klikněte na tlačítko Přidat vybrané uchazeče.

Je možné vybrat i uchazeče, kteří se již účastní jiného výběrového řízení.

Nově přidaní uchazeči se automaticky zobrazí v přehledu uchazečů u vybraného výběrového řízení.


Pomohli jsme vám?