Plánované publikování dotazníků

Aktualizace podle Zdeňka Dvořáková

Ke každému dotazníku, máte možnost vytvořit si plánované publikování dotazníku nebo ho aktivovat ručně.

Před publikováním dotazníku se ujistěte, že Dotazník máte připravený dle vašich představ.
Ve chvíli, kdy se Dotazník vypublikuje, nebudete v něm moci dělat úpravy obsahu ani otázek.

Co si budete moci upravit je Plánované publikování dotazníku.

Po prvním uložení základní konfigurace dotazníku se vám rozkryje záložka s možností plánovat publikaci.

Základní konfiguraci naleznete v kapitole Vytvoření dotazníku a jeho konfigurace.

Pro odšednutí musíte přepnout přepínač „Zapnout plánování publikace“.

Následně se vám rozkryje konfigurace pro naplánování.

Pro plánování publikování máte dvě možnosti:

1. Vypočítaná termín

2. Pevný termín

Vypočítaný termín použijete v případě, že chcete dotazník automaticky vypublikovat opakovaně v návaznosti na nějakou událost.

Například pokaždé, když uplyne datum zkušební doby nebo v den pracovního výročí atd.

U „Vypočítaný termín“ můžete určit kolik dní před nebo po dané události se dotazník má vypublikovat.

Například 10dní před koncem zkušební doby.

1. Vypočítaný termín

Pevný termín využijete v případě, že si Dotazník chcete připravit dopředu a publikovat ho v jasně daném datu.

V případě, že si zaškrtnete „Pevný termín“, kolonky pro „Vypočítaný termín“ vám zešednou a nepůjdou vyplnit.

2. Pevný termín

Dále si vybíráte komu Dotazník budete publikovat, zda všem nebo jen na konkrétní zacílení.

Například na pracovní pozici, oddělení, středisko atd.

Jako poslední si můžete nastavit kolik dní od publikování má pracovník na vyplnění.

A takto nakonfigurovaný dotazník uložíte.

Naplánované publikování dotazníku můžete kdykoliv vypnout přepínačem.


Pomohli jsme vám?