Hromadná správa zůstatku

Aktualizace podle Tým PINYA

Zůstatek určuje, kolik dní může zaměstnanec aktuálně čerpat pro svou absenci.

Ze zůstatku je následně automaticky odečítán takový počet dní/hodin, o než si zaměstnanec zažádal.

Při správě zůstatku je důležité zvolit příslušný rok (1) a typ nepřítomnosti (2), pro který je zůstatek nastavován. 

Kliknutím do pravého sloupce lze nastavit hodnotu zůstatku nepřítomnosti jednotlivých zaměstnanců.

Hodnotu zůstatku můžete předvyplnit (3) z následujících zdrojů:

  1. Zůstatek: aktuální výše zůstatku dovolené (obr. 1)
  2. Výchozí nárok (typu přítomnosti/absence): výše zůstatku nastavená ve správě typů nepřítomnosti (obr. 2)
  3. Karta zaměstnání (nárok dovolené)výše nároku, který byl zaměstnanci nastaven na jeho kartě v sekci Zaměstnání (obr. 3)

(obr. 1)

(obr. 2)

(obr. 3)

 

Nastaveny budou pouze hodnoty zůstatku větší než 0.

Kliknutím na Nastavit zůstatek se nastavené údaje propíší k jednotlivým zaměstnancům. 

 

Automatické přenášení zůstatku

1.1. 2022 bude automaticky spuštěna procedura, která přenese zbytek nevyužitého zůstatku nepřítomností do nového období.

Maximální množství, které lze přenést, lze nastavit pro každý typ nepřítomnosti zvlášť ve správě typů nepřítomností (1).

Dbejte, abyste před koncem roku měli u zaměstnanců nastavené výchozí zůstatky pro další rok (viz kapitola Nastavení zůstatku nepřítomnosti na další kalendářní rok).
K nim se potom 1. ledna připočte přenášený zůstatek z minulého roku.


Pomohli jsme vám?