Nastavení hesla administrátorem

Aktualizace podle Dana

Další možností nastavení hesla je, že ho ručně nastaví administrátor.

Přejděte na Profil pracovníka > Nastavení účtu.

Zde klikněte na ikonu klíče.

Nové heslo můžete zadat ručně (1) nebo si nechat vygenerovat náhodné (2). Takto nastavené heslo je potřeba sdělit zaměstnanci, neodesílá se e-mailem. Nezapomeňte nové heslo uložit kliknutím na tlačítko Nastavit heslo (3).


Pomohli jsme vám?