Skupiny

Aktualizace podle Tým PINYA

Pro lepší organizaci vašich pracovních týmů je možné vytvořit v PINYA HR jednotlivé pracovní skupiny.

Skupinu zaměstnanců lze využít pro snazší cílení – například manuálů, školení apod.

Tvorba a úprava skupin je možná v hlavním nastavení systému.

Do hlavního nastavení se dostanete proklikem na logo klíče v pravém horním rohu stránky.

V nastavení přejděte do sekce „Skupiny.“ 

Skupinu vytvoříte kliknutím na tlačítko „Přidat skupinu.“

Zde vyplňte příslušná pole a zvolte zaměstnance, kteří budou do skupiny patřit. 

Na kartě „Skupiny“ pak můžete vytvářet další skupiny, editovat je a sledovat počet jejich příslušníků.  

1 – Pro nastavení a vytvoření skupin přejděte do hlavního nastavení a zvolte „Skupiny.“

2 – Na panelu „Skupiny“ můžete vidět seznam všech vytvořených skupin.

3 – Vytvořte novou skupinu.

4 – Sledujte počet členů jednotlivých skupin.

 

Na kartě „Členové skupin“ můžete sledovat, kdo z vašich zaměstnanců je příslušníkem jednotlivých skupin. Kliknutím na tlačítko „Přidat člena“ můžete jednoduše přidat členy do jednotlivých skupin. 

5 – Omezte viditelnost skupiny pro jednotlivé zaměstnance.

6 – Vyfiltrujte zaměstnance, které chcete do skupiny přidat.

7 – Vyberte členy skupiny dle předem nastavených filtrů.

 

8 – Pro nastavení a vytvoření skupin přejděte do hlavního nastavení a zvolte „Skupiny.“

9 – Na panelu „Členové skupin“ můžete sledovat, kdo ze zaměstnanců patří do nějaké skupiny.

10 – Přidejte člena do již vytvořené skupiny.


Pomohli jsme vám?