Vyplnění hodnocení pracovníkem – Počáteční fáze

Aktualizace podle Lucie Heroudkova

Po zahájení počáteční fáze pracovník vyplní požadované části formuláře hodnocení.

Jsou to zejména cíle a hodnotící otázky.

Zobrazení hodnotícího formuláře a jeho obsah

 1. Po vytvoření nového hodnocení obdržíte e-mailovou notifikaci s výzvou k vyplnění hodnocení. Také je v systému pro vás vytvořen požadavek.
 2. Pomocí odkazu v e-mailu nebo v požadavku otevřete své hodnocení. Hodnocení si také můžete zobrazit přímo na svém profilu na kartě Hodnocení.

 1. V záhlaví vidíte Popis (je převzatý ze šablony hodnocení) a informace o hodnocené osobě a o jejím nadřízeném.
 2. Ve střední části jsou zobrazeny údaje o fázi a stavu schvalování, dále období, pro které se hodnocení vyplňuje, a datum, kdy bude zahájena Finální fáze.

 1. Dolní část hodnocení vždy obsahuje hodnotící otázky pro vás a pro vašeho nadřízeného, komentáře zúčastněných osob a historii. Pokud hodnocení zahrnuje i cíle, vidíte zde i záložku Cíle pro jejich nastavení.
 2. Na konci je tlačítko pro odeslání hodnocení ke schválení nadřízenému.

Nastavení cílů

Záložka Cíle se v hodnocení zobrazuje pouze tehdy, jsou-li cíle zahrnuty v šabloně, ze které bylo hodnocení vytvořeno.

Při nastavování cílů postupujte takto:

 1. Kliknutím na tlačítko Přidat cíl otevřete formulář pro zadání atributů.

 1. Formulář vyplňte podle následujících bodů:

 1. Vyplňte Název cíle, toto pole je povinné.
 2. Zadejte Termín splnění cíle.
 3. Určete Váhu tohoto cíle v procentech.
 4. Popište Měřítko, podle kterého se bude vyhodnocovat úspěšnost splnění cíle.
 5. Můžete přidat libovolné Přílohy.
 6. A také Odkazy na webové stránky.
 7. Přidat můžete i Poznámku.
 8. Tlačítkem Uložit cíl uložíte.

Stejně postupujte při vložení dalších cílů.

Všechny uložené cíle se zobrazují ve formuláři hodnocení v záložce Cíle.

Cíle můžete upravovat (tzn. přidávat nové, mazat, upravovat váhy…) až do okamžiku odeslání ke schválení.

Zodpovězení hodnotících otázek

 

 • Otázky, které máte v počáteční fázi zodpovědět, najdete pod záložkou Otázky pro zaměstnance.
 • Odpověď na otázku označenou hvězdičkou je povinná.
 • Svoje odpovědi uložíte kliknutím na tlačítko Uložit odpovědi pod poslední odpovědí.
 • Uložené odpovědi můžete upravovat až do okamžiku odeslání ke schválení.

Připojení komentáře k hodnocení

Ke svému hodnocení můžete kdykoliv připojit komentář v záložce Komentáře.

Odeslání vyplněného hodnocení ke schválení

Jste-li spokojeni s vyplněním svého hodnocení pro počáteční fázi, odešlete ho pomocí tlačítka Odeslat nadřízenému.

Při odeslání se kontroluje, zde je součet vah cílů roven 100 % a zda jsou zodpovězeny všechny povinné otázky.

Pokud některá část není vyplněna, systém upozorní na nedostatek a chybějící část označí ikonou vykřičníku na příslušné záložce.

Po odeslání ke schválení je hodnocení ve fázi Počáteční, stav Ke schválení.


Pomohli jsme vám?