Umístění modulu E-learning a jeho využití

Aktualizace podle Lucie Heroudkova

Modul E-learning najdete v menu HR na horní barevné liště:

E-learning může mít ve vaší firmě široké využití.

S jeho pomocí můžete své zaměstnance rozvíjet v profesních i mimopracovních znalostech a dovednostech, evidovat účast zaměstnanců v těchto vzdělávacích aktivitách a sledovat jejich úspěšnost při absolvování.

  • Vytvořte kurz na zvolené téma.
  • Vytvořte kapitoly kurzu.
  • Zformulujte testové otázky, abyste si ověřili, zda zaměstnanci dané téma pochopili.
  • Publikujte kurz a zapište do něj zaměstnance.
  • Můžete využít i automatický zápis vázaný na datum nástupu nebo konec zkušební doby.
  • Sledujte stav absolvování kurzu jednotlivými zaměstnanci a jejich úspěšnost.
  • Absolvujte kurzy, do kterých jste byli zapsáni.


Pomohli jsme vám?