Předlohy norem

Aktualizace podle Tým PINYA

Založení předlohy

Záložka HR – Obeznámení s normami – Předlohy norem

Po založení předlohy normy se automaticky založí složka se stejným názvem v SharePointu, v knihovně Předlohy norem.

Do složky je možné nahrát jakoukoliv dokumentaci s Normou související,

tuto dokumentaci je možné následně upravovat/připomínkovat v rámci schvalovacího řízení normy.

Schvalování předlohy

Po založení normy se zobrazí historie schvalování (1) a cesta ke knihovně v SharePointu (2).

Pod tlačítkem Možnosti lze Předlohu normy zaslat ke schválení (3).

Norma může být schvalována ve dvou kolech:

  1. Schvalovatelem uloženým na formuláři Předlohy normy
  2. Správcem norem – právě jednou osobou – v Nastavení – Skupiny – vytvořit skupinu se Systémovým názvem sp_normy_hlavni_spravce


Pomohli jsme vám?