Vytváření požadavků

Aktualizace podle Tým PINYA

  1. Nový požadavek můžete vytvořit na dvou místech:
  • na hlavní liště klikněte na Přidat požadavek

  • na hlavní liště klikněte na záložku Požadavky a poté klikněte na tlačítko Přidat nový požadavek

  1. Zobrazí se okno, kde vyberete požadavek (tedy předem vytvořenou šablonu), který chcete přidat. Jak přidávat nové šablony a upravovat již existující naleznete v článku Šablony požadavků. Poté klikněte na tlačítko Pokračovat.

  1. V zobrazeném formuláři uvidíte, zda a kým bude váš požadavek schvalován a kdo jej bude řešit.
    Vyplňte všechna požadovaná pole (řiďte se uvedenými instrukcemi) a následně klikněte na tlačítko Odeslat.

Řadoví zaměstnanci mohou zadávat požadavek pouze ke své osobě, manažeři ke svým podřízeným atd. Možnost výběru dotčené osoby se řídí oprávněními na detail zaměstnanců nastavenými v konfiguraci.

  1. Zaevidovaný požadavek se zobrazí v panelu požadavků a je ve stavu Ke schválení (pokud je pro něj definováno schvalování), případně K vyřízení.


Pomohli jsme vám?