Nová verze normy

Aktualizace podle Tým PINYA

U Norem ve stavu Publikováno lze po Možnosti zahájit vytvoření Nové verze:

V rámci spuštění vytváření Nové verze se předchozí verze v SharePoint knihovně:


Pomohli jsme vám?