Tvorba nového reportu

Aktualizace podle Tým PINYA

Nový report lze přidat prostřednictvím karty Správa reportů (obr. 1).

Struktura reportu je pevně daná.

 

(obr. 1)

 

Při tvorbě reportu zvolte nejprve jeho typ (obr. 2):

  • Report nových zaměstnanců (Podmínka: Datum nástupu nových zaměstnanců musí spadat do filtrovaného období.)
  • Report zaměstnanců na konci zkušební doby (Podmínka: Datum konce zkušební doby musí spadat do filtrovaného období.)
  • Report ukončených zaměstnanců (Podmínka: Datum odchodu zaměstnance musí spadat do filtrovaného období.)
  • Report dovolené
  • Report narozenin (Podmínka: měsíc data narození musí spadat do filtrovaného období.)
  • Report mezd

 

(obr. 2)

 

Zvolte odběratele, kterým bude automaticky zasílána notifikace o vygenerování nového reportu.

Ve filtrech je možné specifikovat, která skupina zaměstnanců bude do reportu zahrnuta. Například, pokud do reportu Narozeniny zahrnu pouze zaměstnance pracující na pozici IT v Brně, bude se report týkat pouze těch zaměstnanců, kteří mají příslušné údaje vyplněné v jejich zaměstnaneckém profilu v PINYA HR (obr. 3).

 

(obr. 3)

 

Vyplňte všechny požadované údaje a uložte změny.

Počet vytvářených reportů není omezen.

 

Report Ukončení zaměstnanci a Noví zaměstnanci je generován vždy první den měsíce následujícího po reportovaném měsíci. Například, reporting nových zaměstnanců nastupujících v prosinci proběhne 1. ledna.

Všechny ostatní reporty se generují první den v reportovaném měsíci. Například, report týkající se narozenin zaměstnanců IT oddělení v měsíci květnu bude generován 1. května.


Pomohli jsme vám?