Hromadný import dokumentů

Aktualizace podle Dana

Hromadně importovat dokumenty mohou uživatelé, kteří mají nastaveno oprávnění Hromadný import dokumentů.

Toto oprávnění může nastavit administrátor.

Pokud potřebujete naimportovat více dokumentů najednou (např. výplatní pásky, certifikáty ze školení aj.), přejděte na hlavním panelu na Různé > Správa dokumentů > Generování a import dokumentů.

Klikněte na tlačítko Importovat dokumenty ze svého počítače.

Otevře se okno, ve kterém vyberte Kategorii, do které chcete dokumenty importovat a nahrajte požadované dokumenty (nesmí být ve formátu ZIP). Název dokumentu musí obsahovat alespoň jeden z následujících identifikátorů zaměstnance:

  • příjmení
  • číslo zaměstnance
  • rodné číslo

Mechanismus přiřazování (našeptávání) zaměstnanců nejdříve hledá shodu na příjmení. V případě více zaměstnanců se stejným příjmením, hledá shodu na příjmení + jméno. Pokud nenajde příjmení, hledá číslo zaměstnance. Pokud nenajde ani příjmení, ani číslo zaměstnance, hledá rodné číslo. Pokud mechanismus nenajde nic z výše uvedeného, nepřiřadí nikoho. Křestní jméno se samostatně nevyhodnocuje - pokud by se našla pouze shoda v křestním jménu, systém nepřiřadí žádného zaměstnance.

Poté klikněte na tlačítko Pokračovat na druhý krok.

Zde zkontrolujte, zda je přiřazení dokumentů k jednotlivým zaměstnancům správné. Pokud jste např. špatně pojmenovali dokument (neobsahuje žádný z požadovaných identifikátorů), tak systém není schopen přiřadit žádného zaměstnance. V takovém případě vyberte zaměstnance ručně. Pokud je vše v pořádku, klikněte na tlačítko Nahrát soubory.

Systém se dotáže, zda chcete spustit import.

Nahrané dokumenty si můžete zobrazit v Logu historie nahrávání.

Importovat více dokumentů najednou je možné pouze do 1 kategorie.


Pomohli jsme vám?