Milníky

Aktualizace podle Lucie Heroudkova

Milníkem rozumíme časový otisk pracovních údajů k určitému datumu.

Pomocí milníků jsou zachyceny jednotlivé pracovní etapy zaměstnance ve vaší firmě.

 

 

  • Nový milník nejčastěji budete zakládat při vzniku dodatku k pracovní smlouvě nebo nového mzdového výměru, ale samozřejmě si můžete v samostatném milníku evidovat jakoukoliv změnu pracovních údajů. Milníky lze také vkládat zpětně do minulosti.

  • Při vytváření milníku vždy musíte zadat datum, odkdy milník platí. Automaticky se do něj propíší údaje z předchozího milníku. Editace údajů je primárně uzamčena a je třeba ji povolit kliknutím na tlačítko Upravit; je to proto, abyste si vždy uvědomili, ve kterém milníku se právě nacházíte, a nepřepsali si omylem nesprávná data.

 

  • Údaje z aktuálního milníku se propisují do všech potřebných částí systému (seznam zaměstnanců, organizační struktura, levý panel profilu zaměstnance atd.).

Budoucí milník a jeho viditelnost

Pokud plánujete pro pracovníka nějaké změny v budoucnosti (třeba zvýšení platu), můžete si připravit budoucí milník. Nemusíte se pak starat o manuální aktualizaci údajů v den změny, v daný den se automaticky nastaví tento milník jako aktuální.

U budoucího milníku můžete vybrat, zda ho zaměstnanec uvidí ještě před začátkem platnosti. Je to užitečné v případě, že plánujete změny, se kterými zaměstnance nechcete prozatím seznamovat.

Při vytváření nového milníku se po zadání budoucího data (tzn. zítřejší datum a vyšší) zpřístupní přepínač Viditelné zaměstnanci.

Zelený přepínač = Viditelné pro zaměstnance, šedý = Skryto pro zaměstnance.

Skrytý milník se pro zaměstnance zpřístupní automaticky v den začátku platnosti milníku.

Viditelnost můžete ovlivnit pouze u budoucích milníků, aktuální i minulé milníky zaměstnanec vždy vidí.


Pomohli jsme vám?