Předávání majetku

Aktualizace podle Michaela Demeterová

Majetek můžete zaměstnanci přiradit přímo na jeho kartě dvěma způsoby:

  1. zadat úkol odpovědným osobám, které připraví určené typy majetku k předání,
  2. přiřadit zaměstnanci majetek přímo z volného majetku.

Pro předání majetku způsobem 1 jděte do navigačního menu > Profil pracovníka > Majetek > Přiřadit majetek > Zadat úkoly předávajícím.

V tomto případě určujete pouze typ majetku, konkrétní položku vybírá odpovědná osoba.

Pro odpovědné osoby je automaticky vytvořen úkol (požadavek) na přípravu majetku. Vybrané odpovědné osoby obdrží i e-mailovou notifikaci.

Pro výběr typů majetku můžete využít Šablonu, která vám nabídne předem definovanou sadu typů majetku. (1)

(1)

Pro předání majetku způsobem 2 jděte do navigačního menu > Profil pracovníka > Majetek > Přiřadit majetek > Vybrat z volného majetku. Volné položky jsou označeny modře, vybrané položky jsou zaškrtnuty. (2)

(2)

Převzetí majetku

Zaměstnanci poté vznikne úkol ,,Převzetí majetku", o němž je notifikován e-mailem. Přidělené položky vidí na své kartě v Majetku. Zde potvrdí jejich převzetí. (3)

(3)

Převzaté a potvrzené položky majetku jsou označeny zeleně.

Vrácení majetku

Proces vrácení majetku spustíte kliknutím na konkrétní položku majetku a tlačítko Vrátit. (4)

(4)

Zaměstnanci poté vznikne úkol ,,Vrácení majetku". Položky určené k vrácení vidí na své kartě v Majetku. Zde potvrdí jejich vrácení.

Vrácené položky jsou pak k zobrazení na Profilu pracovníka > Majetek > Historie přiřazení. (5)

(5)


Pomohli jsme vám?