Funkce "Náhled jako"

Aktualizace podle Tým PINYA

V PINYA HR můžete jednoduše zobrazit systém z pohledu jiného zaměstnance. Tato funkce slouží jak pro testování, tak pro kontrolu iniciálního nastavení uživatelských účtů.  

Funkce je přístupná pouze administrátorům a HR administrátorům. Toto nastavení je dáno systémem a nelze změnit. 

Pro zobrazení systému z pohledu zaměstnance klikněte na rolovací tlačítko s Vaším jménem, které se nachází na hlavní liště v pravém horním rohu stránky. Zvolte funkci Náhled jako a vyberte zaměstnance, jehož pohledem chcete systém procházet. 

Chcete-li přejít z pohledu jednoho zaměstnance do pohledu jiného zaměstnance, klikněte na rolovací tlačítko se jménem zaměstnance, jehož optikou na systém nahlížíte, vyberte jiného zaměstnance a svůj výběr potvrďte. 

1 – Klikněte na rolovací tlačítko pro výběr zaměstnance, jehož optikou na systém chcete nahlížet. Zvolte jiného zaměstnance a svůj výběr potvrďte. 

Pro ukončení prohlížení klikněte na tlačítko Konec náhledu, které se nachází na horní liště.

2 – Při prohlížení systému optikou zaměstnance, se v záhlaví zobrazí panel s informacemi.

3 – Informace o tom, očima kterého zaměstnance je do systému aktuálně nahlíženo. Prostřednictvím tohoto panelu můžete tuto osobu změnit.

4 – Kliknutím ukončíte nahlížení očima jiného zaměstnance.

 


Pomohli jsme vám?