Schválení a uzavření hodnocení nadřízeným – Finální fáze

Aktualizace podle Lucie Heroudkova

  1. Pokud váš podřízený odeslal hodnocení s opravenými cíli ke schválení,
    obdržíte e-mailovou notifikaci a požadavek v systému s výzvou k potvrzení hodnocení.
  2. Pokud jsou v hodnocení nesrovnalosti, můžete je vrátit podřízenému k přepracování.
    Postupujte podobně jako při schvalování hodnocení v počáteční fázi, viz Schválení hodnocení nadřízeným – Počáteční fáze.
  3. Je-li hodnocení ze strany pracovníka v pořádku, zaznamenejte v hodnocení procentuální splnění cílů ze svého pohledu.
  4. Zodpovězte svoje otázky.
  5. Dokončené hodnocení uzavřete tlačítkem Schválit a uzavřít.

  6. Uzavřené hodnocení má fázi Uzavřeno a stav Schváleno.


Pomohli jsme vám?