Vlastní notifikace - Komu poslat

Aktualizace podle Lucie Heroudkova

V této části šablony vlastní notifikace zvolíte příjemce notifikace.

Příjemce můžete vybírat pomocí filtrů, podle rolí nebo můžete ručně vybrat konkrétní osoby.

Nabídka příjemců se liší podle toho, zda datum vybrané v kroku "Kdy odeslat" souvisí se zaměstnancem, s jiným datem v systému či zda je na systému nezávislé.

Datum odeslání notifikace souvisí se zaměstnancem

V takovém případě se pro zvolení příjemců (Komu poslat) nabízejí tyto možnosti:

 1. Jednomu nebo více konkrétním zaměstnancům: Ze seznamu vyberete konkrétní osobu/osoby.
 2. Příjemcům v těchto rolích: Nabízejí se role ve vztahu k zaměstnanci, kterého se notifikace týká. Můžete tedy vybrat jako příjemce přímo dotčeného zaměstnance nebo jeho nadřízeného či schvalovatele.
  Příklad: Notifikace bude odesílána 2 týdny před koncem zkušební doby. Konec zkušební doby souvisí se zaměstnancem, proto budeme moci vybírat příjemce z rolí. Zvolíme příjemce v rolích Zaměstnanec a Nadřízený. U Jana Nováka má konec zkušební doby nastat v den D. Dva týdny předem obdrží tuto notifikaci Jan Novák (jako zaměstnanec) a také jeho nadřízený.
  Pro datumy lékařských prohlídek a školení se nabídka rolí rozšiřuje o Odpovědnou osobu. Tato osoba může být určena na typu konkrétní LP nebo školení, zodpovídá za to, že zaměstnanec prohlídku nebo školení absolvuje, a je tedy logické, že ji chceme na termín LP nebo školení upozornit.
 3. Příjemcům s tímto zařazením: Zde můžete vyfiltrovat příjemce pomocí Zacílení - např. na pracovní pozici, oddělení, podle typu pracovní smlouvy apod.

Datum odeslání notifikace souvisí s jiným datumem v systému

V tomto případě se pro zvolení příjemců (Komu poslat) nabízejí tyto možnosti:

 1. Jednomu nebo více konkrétním zaměstnancům: Význam je stejný jako v předchozím případě.
 2. Příjemcům v těchto rolích: Nabízí se Odpovědná osoba, která souvisí se zvoleným datumem (v případě majetku je to osoba uvedená na typu majetku).
 3. Příjemcům s tímto zařazením: Význam je stejný jako v předchozím případě.

Datum odeslání notifikace je nezávislé na systému

Je to buď pevně stanovené datum nebo opakující se kalendářní data (začátek měsíce, roku...). V takovém případě se pro zvolení příjemců (Komu poslat) nabízejí pouze dvě možnosti:

 1. Jednomu nebo více konkrétním zaměstnancům: Význam je stejný jako v prvním případě.
 2. Příjemcům s tímto zařazením: Význam je stejný jako v prvním případě.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vždy je možno kombinovat příjemce ze všech nabízených možností.

Pokud by tutéž notifikaci měl zaměstnanec dostat několikrát (např. jednou z titulu vybrané role a zároveň by spadal do příjemců vybraných v zacílení), systém takovou situaci automaticky ošetří a odešle notifikaci pouze jedenkrát.


Pomohli jsme vám?