Schvalování v době nepřítomnosti zástupcem

Aktualizace podle Dana

V případě, že máte dovolenou a v době vaší nepřítomnosti potřebujete na někoho delegovat schvalování

nepřítomností, můžete si určit svého zástupce, který bude požadavky vyřizovat za vás.

1. Formulář žádosti z pohledu zaměstnance, který určuje zástup a deleguje na něj požadavky 

Na hlavním panelu přejděte na záložku Přítomnost/absence > Moje přítomnost/absence.

Zde vyberte typ nepřítomnosti, například Dovolená a klikněte na něj. Otevře se okno, ve kterém zadejte dobu trvání nepřítomnosti a vyberte zástupce. Následně se aktivuje checkbox Zástupce bude za mě vyřizovat žádosti o nepřítomnosti, který musíte zaškrtnout.

Checkbox Zástupce bude za mě vyřizovat žádosti o nepřítomnosti se zobrazuje pouze těm, kteří figurují v době žádosti jako schvalovatelé nebo nadřízení na kartě někoho jiného, tzn. pokud žádá o nepřítomnost člověk, který nemá žádného podřízeného, checkbox se mu nezobrazí.

V případě, že by vybraný zástupce ve zvolenou dobu byl také na nepřítomnosti, systém vás na to upozorní.

Klikněte na tlačítko Požádat. Žádost o dovolenou se zobrazí v sekci Probíhající a plánované záznamy.

Po kliknutí na tlačítko Detail se otevře okno s detailem záznamu.

Po schválení vaší nepřítomnosti přijde zástupci e-mailová notifikace o tom, že byl zvolen jako zástup.

V případě, že by se zaměstnanec vrátil z dovolené a zástup by ještě nestihl požadavek schválit, nebude se tento požadavek převádět zpět na originálního schvalovatele. 

2. Formulář žádosti z pohledu zaměstnance, kterému bude schvalovat nepřítomnost zástupce

Žadatel vidí jako schvalovatele rovnou zástupce spolu s informací od kdy do kdy bude trvat zástup.

3. Formulář zadání/úpravy absence z pohledu Admina 

Přejděte na Profil pracovníka > na kartu Přítomnost/absence.

V sekci Správa záznamů klikněte u vybraného záznamu na ikonu tužky pro jeho editaci (případně přidejte zcela nový záznam).

Otevře se okno, ve kterém můžete zadat nebo upravit zástup a checkbox Zástupce bude za mě vyřizovat žádosti o nepřítomnosti. Na tomto formuláři neprobíhá kontrola, zda má zaměstnanec podřízeného.

(Obrázek 1 - původně nastavený zástup)

(Obrázek 2 - změna zástupu)

Původně zvolenému zástupci přijde e-mailová notifikace o změně.

Současně přijde i e-mailová notifikace nově nastavenému zástupci, o tom, že byl zvolen jako zástup.


Pomohli jsme vám?