Měsíční export

Aktualizace podle Tým PINYA

Měsíční export s přehledem přítomností/absencí naleznete na kartě Přehled za zaměstnance (obr. 1).

(obr. 1)

 

Exportovaná data se zobrazí v přehledné tabulce.

  • Řádek = jeden zaměstnanec
  • Sloupec = jeden den
  • Výjimky z kalendáře: jsou barevně vyznačeny (červená barva na obr. 2). Jsou následně zahrnuty do celkového součtu odpracovaných dní (čtvrtý sloupec zleva na obr. 2)
  • Týdenní úvazek (druhý sloupec zleva na obr. 2): zobrazuje data, která systém čerpá z profilu zaměstnance (obr. 3)

 

Přítomnosti/absence jsou v tabulce zobrazovány ve formě zkratek dle typu. Typ přítomnosti/absence se v případě absence daného zaměstnance propíše nejen do příslušného řádku, ale také do sloupce, který je umístěn v pravé části tabulky.

Je-li přítomnost/absence evidována v hodinách, tato informace se propíše do tabulky. Například – pokud byl zaměstnanec dvě hodiny u lékaře, v tabulce se tato informace objeví jako 2/Lék.

Přítomnosti/absence se odečítají z celkem odpracovaných hodin, pokud není u daného typu přítomnosti/absence odškrtnuta možnost, že daná absence není pracovní dobou. Například – home office je typ absence, kdy je zaměstnanec mimo kancelář, nicméně v daném dni vykonává svou práci z domova. Tato nepřítomnost tedy nemusí být do tabulky zahrnuta, je-li tak nastaveno ve správě zůstatku a typů.

(obr. 2)


Pomohli jsme vám?